Wednesday, October 27, 2010

Jawapan Untuk Peperiksaan PSK Akhir Tahun

Bahagian A:
 1. B
 2. D
 3. A
 4. C
 5. B
 6. C
 7. D
 8. D
 9. D
 10. C
 11. C
 12. C
 13. D
 14. D
 15. C
 16. B
 17. D
 18. D
 19. A
 20. C
 21. C
 22. D
 23. D
 24. D
 25. D
 26. B
 27. D
 28. D
 29. A
 30. A
Bahagian B:
 1. menghormati
 2. dihargai
 3. melukakan
 4. tanggungjawab
 5. pergaulan
 6. kewajipan
 7. mengengan
 8. pandangan

Bahagian C:

Soalan 1:
 1. Mendapatkan nasihat daripada guru kaunseling atau kaunselor
 2. Menghindari prasangka terhadap orang lain
 3. Memupuk sikap toleransi sesama rakan.
 4. Menghargai dan menghormati pendapat orang lain.
 5. Berfikir secara rasional dalam pemikiran, perlakuan dan tindakan.

Soalan 2:
 1. Mencari nafkah untuk keluarga
 2. Menyediakan tempat perlindungan kepada keluarga
 3. Memberi kasih sayang terhadap anggota keluarga
 4. Memberi pendidikan kepada anak-anak
 5. Menjadi teladan kepada anggota keluarga yang lain.
Soalan 3:
 1. Sentiasa menjadi pelajar yang berdisiplin serta menghormati peraturan dan undang-undang.
 2. Menghindari gejala negatif di dalam atau di luar kawasapada peringkat daerah, negeri atau kebangsaan.
 3. Berusaha memenangi pertandingan pada peringkat daerah, negeri atau kebangsaan.
 4. Bekerjasama dan melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti sekolah.
 5. Mengamalkan perlakuan yang boleh membanggakan sekolah.
Soalan 4:
 1. Mengetahui dan memahami ada resam kaum lain.
 2. Tidak menghina dan mengejek amalan mereka.
 3. Tidak merendah-rendahkan adat resam dan amalan kaum lain.
 4. Tidak menyekat kebebasan mereka untuk mengamalkan adat resam.
 5. Menunjukkan rasa hormat terhadap adat resam kaum lain.
Saoaln 5:
 1. Mewujudkan kestabilan politik.
 2. Meningkatkan kekuatan ekonomi
 3. Membantu membangunkan negara.
 4. Kesinambungan sosial dalam masyarakat dan negara.
 5. Untuk melahirkan masyarakan yang harmoni dan bersatu padu.

Soalan 6:
 1. Mengitar semula bahan-bahan terpakai
 2. Melakukan aktiviti secara terancang.
 3. Tidak melakukan pembakaran terbuka
 4. Mengawal aktiviti pembalakan.
Pelajar hanya perlu memilih mana-mana 2 jawapan bagi setiap soalan. Jawapan di atas hanya cadangan. Jawapan-jawapan lain yang bernas boleh diterima.

No comments:

Post a Comment